HİPOKRAT YEMİNİ:

Hekim Apollon, Asklepius, Higiya, Panacea üzerine ve bütün Tanrı ve Tanrıçaların huzurunda yemin ederim ki, yeteneğim ve gücüm elverdiğince bu and ve sözleri tutacağım:


Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım, ihtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim, çocuklarına kardeşim gibi bakacağım ve öğrenmek isterlerse bu sanatı ücretsiz öğreteceğim; ilaç reçetelerini, şifai bilgileri ve diğer bilgileri sadece ve sadece kendi evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekimlik kurallarına uygun sözleşmeyle bağlı ve and içmişlere öğreteceğim.


Yeteneğim ve hâkimiyetim ölçüsünde hastalarımın iyiliği için tedaviler önereceğim ve asla kimseye zarar vermeyeceğim.
İsteyen hiç kimseye öldürücü bir eczayı ne vereceğim ne de bunu tavsiye edeceğim; benzer şekilde, bir gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim.
Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım.


İç organlarındaki taşı keserek almayı, hastalığı çok açık olan hastalarda bile, işin ehli olan[cerrah]lara bırakacağım.
Hangi eve girersem gireyim, bütün kasıtlı kötülük ve suistimallerden ve özellikle de ister hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan kaçınarak, sadece hastaya yardım için gireceğim.


Gerek sanatımın icrası sırasında gerekse insanlarla gündelik ilişkideyken edindiğim bilgileri ortalığa saçmayacağım, bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım.


Bu yemine sadık kalırsam hayatımı ve mesleki uygulamalarımı insanların tümünden ve her zaman saygı görerek mutlulukla sürdüreyim, ama ona ihanet eder ya da çiğnersem tam tersini yaşayayım.

 

   
 

HEKİMLİK ANDI:

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı insanlık 
yolunda adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum, 

Hocalarıma, 
Saygı ve gönül borcumu 
Her zaman koruyacağıma, 

Sanatımı 
Vicdanımın buyrukları doğrultusunda 
Dikkat ve özenle yerine getireceğime, 

Hasta 
Ve toplumun sağlığını 
Baş görev sayacağıma, 

Benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma 
Ve onları saklayacağıma, 

Hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime, 

Meslektaşlarımı kardeş bileceğime, 

Din, 
Milliyet, 
Irk, 
Siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının 
Görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, 

İnsan hayatına, 
Kesinlikle saygı göstereceğime, 

Baskı altında kalsam bile, 
Tıp bilgilerimi 
İnsanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, 

Açıkça, 

Özgürce 

Ve namusum üzerine and içerim.